Az Informatikus Hallgatók Alapítványa az alábbi célok megvalósításáért jött létre.

Az Alapítvány célja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának (továbbiakban: „Kar”) jelenlegi, leendő és egykori polgárainak, így különösen hallgatóinak, oktatóinak, kutatóinak valamint ezek szervezeteinek támogatásával elősegíteni a Karon folyó minőségi képzést, tehetséggondozást, oktatói és kutatói utánpótlás nevelést, valamint a hallgatói és oktatói mobilitást, a hallgatói esélyegyenlőség növelését.

AzAlapítvány célja továbbá a hallgatók közéleti szerepvállalásának, a Kar közösségi életében való aktív részvételének, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelésének elősegítése.

Az Alapítvány céljait elsősorban közvetlen és közvetett támogatások valamint szolgáltatások nyújtásával és egyéb módon valósítja meg.

Az Alapítvány célja alapján Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 3. számú mellékletében foglalt Tájékoztató 1., 2., 3., 4., 5., 6., 14., 16. pontjai szerinti az alábbi tevékenységeket folytatja:

 • 1. kulturális tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
 • 2. sporttevékenység (pl. sportélet támogatása)
 • 3. szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység)
 • 4. foglalkozási csoportokat összefogó (pl. egy szakma fejlesztését elősegítő) tevékenység
 • 5. oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás)
 • 6. kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)
 • 14. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok)
 • 16. egyéb

Az Alapítvány a közhasznú szervezet követelményei szerint végzi tevékenységét arra tekintettel, hogy céljai és feladatai a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26 § -ának c.) 3., 4., 5., 10., 11., 14. alpontjai szerinti alábbi közhasznú tevékenységek:

 • 3. tudományos tevékenység, kutatás
 • 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • 5. kulturális tevékenység
 • 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 • 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

Beszámolók

beszámoló 2012

beszámoló 2013

beszámoló 2014

beszámoló 2015